zurück

2004 YILI ZİLHİCCE HİLALİ

       21 Ocak 2004 Çarşamba günü Greenwich saatiyle 21 06 (Türkiye saatiyle 23 06)'da İÇTİMÂ, 22 Ocak 2004 Perşembe günü Greenwich saatiyle 08 14 (Türkiye saatiyle 10 14)'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Endonezya'nın doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.

       Zilhicce ayının iCTiM’si 21 Ocak 2004 Çarşamba, RU'YET ise 22 Ocak 2004 Perşembe günü gibi ayrı ayrı günlere rastlamaktadır. İctima günü olan 21 Ocak 2004 Çarşamba günü ay günesten Ankara’da 42dakika, Mekke'de ise 26 dakika önce battığı ve güneş battığı anda hilal 6° 19', Mekke'de ise 5° 05'ufkun altında bulunduğu için o saatte günesin ısınlarının kuvvetinden dolayı hilal kesinlikle görülememektedir.

       Ruyet günü olan 22 Ocak 2004 Perşembe günü ay güneşten; Ankara'da 33 dakika sonra batmasına ve güneş battığı anda hilal Ankara'da 4° 29' ufkun üstünde bulunmasına rağmen güneşin ışınlarının parlaklığının kuvvetinden dolayı Ankara'da görülemezken aynı gün hilal Mekke'de 40 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda Mekke'de hilal 7° 21' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayin parlaklığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan Mekke'de görülecektir.

      22 Ocak 2004 Perşembe günü hilal ilk defa Endonezya'nın doğusundan itibaren batıya doğru, güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde net olarak görüleceğinden 23 Ocak 2004 Cuma günü Zilhicce Ayinin 1.günü dolayısıyla 1 Şubat 2004 Pazar günü de Zilhicce ayinin 10.günü yani Kurban Bayramının 1. günü olacaktır.

       23 Ocak 2004 Cuma günü Zilhicce Ayinin 1.günü ay güneşten; Ankara'da 1 saat 46 dakika, Mekke'de 1 saat 43 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 15° 46', Mekke'de 20° 18' ufkun üstünde bulunmaktadır.


Quelle: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/vakithes_ankazil.asp      [Februar 2004]

zurück