zurück

ANKARA VE MEKKE İÇİN 2003 YILI ZİLHİCCE HİLALİNİN ŞEMALARI

       1 Şubat 2003 Çumartesi günü Greenwich saatiyle 10 49 (Türkiye saatiyle 12 49, Suudi Arabistan saatiyle 13 49)'da İÇTİMÂ ve ayni gün Greenwich saatiyle 23 34 (Türkiye saatiyle 00 34, Suudi Arabistan saatiyele 01 41)'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Güney Amerika'nın batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.

       Zilhicce ayının İÇTİM’si ile RU'YET'i ayni güne rastlamaktadir. İçtima ve ru'yet günü olan 1 Şubat 2003 Çumartesi günü ay güneşten Ankara'da 6 dakika önce battığı ve hilal 1° 14' ufkun altında bulunduğundan dolayı görülmesi mümkün değildir. Mekke'de ise ay güneşten 4 dakika sonra batmasına ve hilal Mekke'de 17' ufkun üstünde bulunmasına rağmen o saate günesin ışınlarının kuvvettinden dolayı hilal hiç görülemezken, Güney Amerika Kıtasının batısından itibaren batıya doğru, batı ufku açık olan yerlerde Hilal görülmeye başlayacaktır.

       2 Şubat 2003 Pazar günü ay güneşten; Ankara'da 59 dakika, Mekke'de 1 saat sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 08° 47', Mekke'de 11° 44' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saate ayin parlakığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan, ilk defa; Güney Amerika Kıtasının doğusundan itibaren batıya doğru, güneş battıktan sonra batı ufku açık olan yerlerde hilal net olarak görüleceğinden 02 Şubat 2003 Pazar günü Zilhicce Ayinin 1.günü dolayısıyla 11 Şubat 2003 Salı günü Kurban Bayramının 1. günü olacaktır.


Quelle: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/vakithes/ankazil.html      [ nach einem Ausdruck aus dem Jahr 2003 rekonstruiert]


ZİLHİCCE HİLALİ

       1 Şubat 2003 Çumartesi günü Greenwich saatiyle 10 49 (Türkiye saatiyle 12 49, Suudi Arabistan saatiyle 13 49)'da İÇTİMÂ, ayni gün Greenwich saatiyle 23 34 (Türkiye saatiyle 2 Şubat 2003 Pazar 24 34, Suudi Arabistan saatiyele 01 41)'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Güney Amerika Kıtasının batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.

       Zilhicce ayının İÇTİM’si ile RU'YET 1 Şubat 2003 Çumartesi gününe (yani ayni güne) rastladığı için içtima’yı esas alıp içtima'yı takip eden günü kameri aybaşı kabul eden bazı Islam ülkeleri ile Peygamberimizin Hadis-i mucibince; Ru'yet-i takip eden günü kameri aybaşı kabul eden Türkiye gibi bir kısım Islam ülkelerinde Zilhicce ayına 2 Şubat 2003 Pazar günü başlayacaktır.

       İctima veRuyet günü olan 1 Şubat 2003 Çumartesi günü ay güneşten Ankara'da 6 dakika önce batmasına rağmen Mekke'de 4 dakika sonra batmaktadır ve hilal; Ankara'da 1° 14' ufkun altında bulunduğundan hilalin görülmesi mümkün olmamaktadır. Mekke'de ise 17' ufuk üstünde bulunmasına rağmen o saate günesin ışınlarının kuvvettinden dolayı hilal hiç görülemezken, Güney Amerika Kıtasının batısından itibaren batıya doğru, batı ufku açık olan yerlerde Hilal görülmeye başlayacaktır. Hilal Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ertesi gün olan 2 Şubat 2003 Pazar günü görülebilecektir.

       2 Şubat 2003 Pazar günü ay güneşten; Ankara'da 59 dakika, Mekke'de 1 saat sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara'da 08° 47', Mekke'de 11° 44' ufkun üstünde bulunduğundan ve o saate ayin parlakığı günesin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan, Hilal Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da net olarak görüleceğinden 2 Şubat 2003 Pazar günü Zilhicce ayinin 1. günü olacaktır.


Quelle: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/vakithes/tekzil.html      [ nach einem Ausdruck aus dem Jahr 2003 rekonstruiert]

zurück