zurück

TEKNİK AÇIKLAMALAR

          Dinimizde; Ramazan orucu, hac, zekat, fıtır sadakası, bayram, kurban... gibi,edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin zamanlarının belirlenmesinde kameri ayların esas alınması gerekir. Dini hükümlere göre Kameri ay; Ay'ın kavuşum (içtima) durumundan sonra bati ufkunda görülmesi veya güneş battıktan sonra görülebilecek şekilde ufkun üstünde mevcut olduğunun kesin olarak bilinmesiyle baslar. Ayni şekilde hilalin tekrar görülmesiyle sona erer.
          Nitekim Hz. Peygamber (SA) efendimiz "Yüce Allah, hilalleri insanlar için vakit ölçüleri kildi. O halde, hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce bayram yapın...." buyurmuştur.
          İşte Diyanet isleri Başkanlığı'nda kameri ayların başlangıçları; 27 - 30 Kasım 1978 tarihinde İstanbul'da yapılan Rü'yet-i Hilal Konferansında ilmi ve dini gerçeklere uygun olarak belirlenen kriterler esas alınarak belirlenmekte ve pek çok Islam ülkesi de Başkanlığımızca belirlenen ölçülere uymaktadır.
          Başkanlığımızca dini ve ilmi gerçeklere uygun olarak, günümüzün teknolojik imkanlarından da yararlanılarak belirlenen Hicri 1419 yılı Ramazan, Şevval ve Zilhicce aylarının başlangıçları teknik olarak aşağıda gösterilmiştir:

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 2003 ©

zurück