zurück

İSTANBUL'DA YAPILAN KAMERİ AYBAŞLARI TESPİT (RUYET-İ HİLAL) KONFERANSI KARARLARI

27-30 KASIM 1978

          T.C. Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine Kameri aybaşlarını Tespit Konferansı İslamın tarihi başkenti İstanbul'da 26 Zilhicce 1398 / 27 Kasım 1978 ile 29 Zilhicce 1398 / 30 Kasım 1978  tarihleri arasında toplanmıştır.
      Konferansa aşağıda belirtilen İslam Ülkelerinden adları belirlenen delegeler katılmışlardır.
01- Afganistan
02- Bahreyn
03- Bangladeş
04- Birleşik Arap Emirlikleri
05- Cezayir
06- Endonezya
07- Fas Krallığı
08- Haşimi Ürdün Krallığı
09- Irak
10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
11- Kuveyt
12- Lübnan
13- Malezya
14- Orta Asya ve Kazakistan (Sovyetler Birliği)
15- Pakistan
16- Sudan
17- Suudi Arabistan Krallığı
18- Tunus
19- Türkiye

       AYRICA TEMSİL EDiLEN KURULUŞLAR:
20- Brüksel İslam Merkezi
21- Paris İslam Merkezi
22- Rabitatu'ul-Alemi'l-islami

      Bu konferans daha önce aynı maksatla akdedilen konferanslar dizisinden biri olarak toplanmış ve çalışmalarını, Kualalumpur ( Malezya) Konferansı ile Kuveyt Evkaf Bakanları Konferansından elde edilen sonuçları tamamlayıcı ve olgunlaştırıcı bir istikamette sürdürmüştür.

      Katılan delegeler, sundukları tebliğlerde Müslümanların Ramazan başları ve sonları ile dini günlerde ve bayramlarda birbirlerinden farklı görünümlere sahip olmalarının ortaya çıkardığı esef verici durumu ele almışlardır.

      Konferans üyeleri, dinin kabul etmeyeceği bu durumu bir çözüme kavuşturmanın gereği üzerinde birleşmişlerdir. Çünkü Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in "Bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir." ayetinde ifadesini bulan yek vücut bir ümmettir. Dini konularda ihtilafa düşmeleri caiz değildir. Allah-u Teala, "Allah'ın dinine topluca sarılınız, ayrılığa düşmeyiniz." ayetiyle irlik ve beraberliği emretmiştir.

      Konferansa katılan ilim adamları arasından "DinKomisyonu" ve "Astronomi Komisyonu" olmak üzere iki ayrı komisyon teşkil edilmiştir. Bunlardan her biri kendi ihtisası dahilindeki konularda sunulmuş tebliğleri etüt etmiştir. Detaylara inilerek enine boyuna yapılan tartışmalardan sonra konferans, son oturumunda oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Konferans, son oturumunda aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır:

        Konferansa katılan delegeler, İslami konularda gösterdikleri sıcak alaka ve ihtimamlarından dolayı T.C. Cumhurbaşkanına, Hükümet Başkanına, Devlet Bakanına, Kardeş Müslüman Türk Halkına üstün teşekkür, takdir ve saygılarını takdim etmekten mutluluk duymaktadırlar. Ayrıca bu konferansa davet lütfunda bulunan ve ikamet süresince sağladıkları mükemmel organizasyon ve misafirperverlik ve konferansın çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki gayretleri için Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi Müdürlüğüne samimi teşekkürlerini ve övgülerini sunarlar.

zurück